define('DISABLE_WP_CRON', true);

TANGO DEL MAR

Dansschool voor de Argentijnse tango voor beginners en half gevorderden

 Welkom op de website van Tango del Mar

 

Docenten: Saskia Koopman en Hans Selders

Boven: Domburg, 24 januari 2023, bij 4°(C)

Klik hieronder op het kruisje rechts voor een van de onderwerpen. Na openen sluit het andere onderwerp automatisch.

Wat is Tango del Mar

Tango Del Mar is een dansschool voor de Argentijnse Tango in Zeeland. We geven les aan beginners en halfgevorderden en de lessen zijn gericht op het kunnen dansen van de Argentijnse Tango met verschillende partners in de tangosalons (milongas) over de hele wereld. Wij komen voort uit Tango Zeeland waar we nauw mee verbonden zijn en de salons en evenementen mede organiseren.

www.tangozeeland.nl

De Argentijnse tango

Argentijnse tango is een dansvorm die is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw aan de Rio de la Plata in Buenos Aires en Montevideo. Hieruit is de stijldans ballroomtango ontstaan, maar de Argentijnse tango is de meest oorspronkelijke vorm.

Er zijn enige overeenkomsten, maar toch verschillen ze sterk van elkaar in muziek en karakter. De Argentijnse Tango kenmerkt zich door de danshouding in de omhelzing en heeft geen vaste figuren, maar passen die in alle mogelijke variaties improviserend worden gedanst.

Dit maakt dat deze dans niet eenvoudig en/of snel te leren is en geduld en doorzettingsvermogen vraagt van cursisten. Wie de dans eenmaal heeft aangeleerd kan overal ter wereld met iedere andere partner de vloer op.

De tango wordt vooral gedanst in salons aangeduid met de term milongas. In de milongas wordt niet alleen de tango zelf gedanst, maar ook de tangowals en de milonga: een voorloper van de tango.

De Argentijnse Tango staat sinds 2009 op de immateriële werelderfgoedlijst van de UNESCO. Een uitgebreide geschiedenis staat vermeld op

https://nl.wikipedia.org/wiki/Argentijnse_tango

Groepslessen

We geven groepslessen op woensdagavonden in de dansschool van Janvier Dancemasters, Jacob Valckeplein 4, 4461 KV Goes.
De beginnerslessen zijn van 19.30 – 20.30 u. en de lessen voor half gevorderden van 20.40 – 21.40 u.

Iedere cursus bestaat uit twaalf lessen, waarin aandacht wordt besteed aan de tango, de tangowals en de milonga.

De cursussen volgen elkaar op: Beginners 1, Beginners 2, Half gevorderd 1 en Half gevorderd 2. Na het volgen van alle 4 de cursussen zijn de cursisten in staat om overal ter wereld met wisselende partners te dansen op de milongas (tangosalons).
Dit is uiteraard mede afhankelijk van talent en inzet. Deelnemen aan de salons in Zeeland kan al eerder en wordt door ons sterk aanbevolen na het volgen van de cursus Beginners 1.

Iedere maandagavond is er in het wijkgebouw van Cittershof te Sint Laurens de salon Tango Café van 20.00 – 22.30 u. zie www.tangozeeland.nl. Deze salon is zeer geschikt om te oefenen en is voor de cursisten tijdens de lesperiodes vrij toegankelijk.

Wie wil deelnemen aan hogere lesniveau’s zoals gevorderd en ultima, wordt verwezen naar de dansscholen in de omgeving van Zeeland, zoals Antwerpen, Gent en Rotterdam.

De groepslessen starten in september en januari, m.u.v. 2023. Dan zijn er alleen lessen in de eerste helft van het jaar.Met vriendelijke groet en abrazo

Saskia Koopman en Hans Selders

info@tangodelmar.nl

Privéles

Op aanvraag zijn ook privélessen mogelijk. Denk daarbij aan het verbeteren van de persoonlijke technieken naast de lessen, maar ook het leren van een openingsdans op een bruiloft.

Dit vraagt overleg over data, tijden en locatie. Voor privéles in de ruimten van Janvier Dancemasters wordt een extra bedrag voor de huur gerekend.

Men kan ook zelf een ruimte regelen, zoals een grote woonkamer thuis of een zelf gehuurde zaal . De vloer moet dan wel geschikt zijn.

Demonstraties en figurantenrollen

Tango del Mar is gaarne bereid om demonstraties te geven bij evenementen, bruiloften, bedrijfsfeesten e.d. en figurantenrolllen te vervullen bij voorstellingen en films. Dit is gericht op het laten zien van de Argentijnse Tango in eenvoud, zoals deze door de ‘gewone mensen’ in Buenos Aires werd en wordt gedanst. Voor spectaculaire shows is Tango del Mar niet toegerust. Bijkomende voorwaarde is, dat er een geschikte vloer (egaal en glad) is om op te dansen van tenminste 5×5 meter.

Workshop "It takes two to tango"

Tango del Mar kan workshops voor groepen medewerkers in organisaties verzorgen met als thema: Leiden en Volgen in Gelijkwaardigheid. Denk daarbij aan conferenties, waar een fysieke activiteit een welkome afwisseling is van het praten en luisteren.

Daarnaast verzorgen wij workshops bij tal van denkbare bijeenkomsten zoals familiefeesten, bruiloften, vriendenclubs, etc.

Afhankelijk van het doel van de workshop kan een bijkomende voorwaarde zijn dat er een geschikte dansvloer aanwezig moet zijn van tenminste 5×5 meter.

Privacy beleid

Tango del Mar hanteert een strikt privacybeleid.

Namen en adressen, telefoonnummers en mailadressen van cursisten worden nimmer gedeeld met derden.

De gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om administratieve redenen teneinde de cursussen te organiseren. Op verzoek van een deelnemer worden zijn/haar gegevens terstond uit de administratie verwijderd zonder dat hiervoor redenen behoeven te worden gegeven.

Middelburg, februari 2023

Saskia en Hans, docenten

info@tangodelmar.nl

 

Tarieven

Deelname groepslessen  : € 120,- per persoon voor 12 lessen

Privéles                       : € 50,- per uur exclusief zaalhuur en reiskosten

Demonstraties             : prijs in overleg

Workshop                    : prijs in overleg

DJ El Marinero             : prijs in overleg.

Boekingen: info@tangodelmar.nl

website en fotografie: kvswebbouw.nl