define('DISABLE_WP_CRON', true);

 

 

 

Tango del Mar hanteert een strikt privacybeleid.

Namen en adressen, telefoonnummers en mailadressen  van cursisten worden nimmer gedeeld met derden.

De gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om administratieve redenen  teneinde de cursussen te organiseren. Op verzoek van een deelnemer worden zijn/haar gegevens terstond uit de administratie verwijderd zonder dat hiervoor redenen behoeven te worden gegeven.

Middelburg, februari 2023

Saskia en Hans, docenten

info@tangodelmar.nl